De weg van Padang naar Fort de Kock, anonymous, 1930 - 1939