Verblijf in Mexico, Eva Charlotte Pennink-Boelen, c. 1954