Overgave bij een tentenkamp, Simon Fokke, 1722 - 1784