Oordeel van Salomo, Cornelis Ploos van Amstel, after Lucas van Leyden, 1782