Vier historische figuren in gesprek, Simon Fokke, 1722 - 1784