Inname en verlies van Hoei, 1595, Jan Luyken, 1679 - 1681

Collections with this work

Oorsprongk, begin, en vervolgh der…

Michel

January 15 2019 - 33 works 519 1