Wonderlijke ziekte van weeskinderen te Amsterdam, 1566, Simon Fokke, 1725 - 1784