Oorlogvoerende putti, Jurriaan Andriessen, c. 1752 - c. 1819