Christus bij Nicodemus, Pieter de Jode (II), 1616 - 1674