Landschap met kasteelruïne

Wybrand Hendriks, after Meindert Hobbema, 1754 - 1831

Jacob zich onderhoudende met Rachel…

Wybrand Hendriks, after Nicolaes Pietersz. Berchem, 1777

De overlieden van het Sint…

Wybrand Hendriks, after Jan de Bray, 1790 - 1810

Portret van Pieter Jacobsz. Olycan

Wybrand Hendriks, after Frans Hals, 1754 - 1831

Het gebed voor de maaltijd

Wybrand Hendriks, after Jan Havicksz. Steen, 1786

Portret van Maritge Voogt Claesdr.

Wybrand Hendriks, after Frans Hals, 1754 - 1831

Dame met keukenmeid voor een huis

Wybrand Hendriks, after Pieter de Hooch, 1754 - 1831