Troonsafstand van Karel V; intocht…

Antony van der Does, after Gaspar de Crayer, after Peter Paul Rubens, 1635 - 1636

Martelaren van Gorkum, 1572

Jacob Neefs, after Abraham van Diepenbeeck, 1620 - 1660

Portret van Frederik Hendrik, prins…

Coenraet Waumans, after Anthony van Dyck, c. 1640 - c. 1641

Apostel Andreas

Nicolaes Ryckmans, after Peter Paul Rubens, 1616 - 1636

Thomas aan het hof van koning…

Cornelis Galle (I), after Otto van Veen, 1610

Apostel Thomas

Nicolaes Ryckmans, after Peter Paul Rubens, 1616 - 1636

Portret van Sebastien Spindler

Cornelis van Caukercken, after Pieter Meert, c. 1640 - 1680

Pictura (de Schilderkunst)

Cornelis Galle (I), after Aegidius Sadeler, after Peter Paul Rubens, after 1610

Het effect van het geloof op de…

Cornelis Galle (I), after Erasmus Quellinus (II), in or after 1638 - 1650