Tien portretten van zangers en…

Alphonse-Justin Liébert, c. 1880 - c. 1900

Afdruk van een negatief na…

Alphonse-Justin Liébert, c. 1873 - in or before 1878