Overstroming van de sluis in…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776

Overstroming van de sluis in…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776

Deputatie uit de Doelen naar…

Noach van der Meer (II), after Geerlig Grijpmoed, 1787

Storm voor de kust bij…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776

Burgemeester Hendrik Hooft Danielsz…

Noach van der Meer (II), after Geerlig Grijpmoed, 1787

Deputatie uit de Doelen naar…

Noach van der Meer (II), after Geerlig Grijpmoed, 1787

Spinoza bedreigd door een woedende…

Noach van der Meer (II), after Jacobus Buys, 1784

Dijkdoorbraak bij Gouda, 1776

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1776 - 1778

Dijkdoorbraak bij Kampen, 1775

Noach van der Meer (II), 1775 - 1776

Overstroming van het Bergse Veld in…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776