Gezicht op de voorkant van de…

Noach van der Meer (II), 1774 - 1775

Calliope

Noach van der Meer (II), after W. Tingeler, 1773 - 1796

Tekenkunst

Noach van der Meer (II), after Jacques Kuyper, 1777 - 1800

Twee rustende figuren bij de ruïne…

Noach van der Meer (II), after Daniël Dupré, 1785

Kerkinterieur

Noach van der Meer (II), 1751 - 1822

Gedenkteken voor Henricus van…

Noach van der Meer (II), in or after c. 1805