Gezicht op San Sebastián

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1572

Gezicht op de stad Málaga

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1657

Gezicht op de plaats Marchena

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1657

Gezicht op de stad Toledo

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1596

Gezicht op de de stad Toledo

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1572

Gezicht op de de stad Valladolid

Symon Novelanus (possibly), after Joris Hoefnagel, 1657