Portret van Albert Bitzius

Carl Arnold Gonzenbach, after Dietler, 1845 - 1882

Mariakerk te Utrecht, 1090

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Jan Weissenbruch, 1865 - 1870

Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870

Mariakerk te Utrecht, 1090

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Jan Weissenbruch, 1865 - 1870

Evangelieprediking in de 7e en 8e…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870

Christus disputeert met mannen in…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1830 - 1840

Aanbidding van het Kind door twee…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Charles van Beveren, 1830 - 1845

Portret van een stalmeester

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Rembrandt van Rijn, 1834

Meisje met bloemenkrans onder een…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Samuel de Vletter, after Jan Adam Kruseman, 1830 - 1845

Vrouw reikt haar man zijn zwaard

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Johannes Steyn, 1838