Dijkdoorbraak bij Gouda, 1776

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1776 - 1778

Vroedschapskamer in het stadhuis te…

Noach van der Meer (II), after Willem Kok, 1790

Dijkdoorbraak bij Kampen, 1775

Noach van der Meer (II), 1775 - 1776

Storm voor de kust bij…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776

Roem

Noach van der Meer (II), after Jacobus Buys, 1777

Interieur van de Oosterkerk te…

Noach van der Meer (II), after Cornelis Notemans, 1770

Overstroming van de sluis in…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1775 - 1776

Storm en hoge vloed bij Elburg,…

Noach van der Meer (II), after Hendrik Kobell, 1778

Concertzaal van Felix Meritis te…

Noach van der Meer (II), after Pieter Pietersz. Barbiers, after Jacques Kuyper, 1791

Het aanbieden van het Smeekschrift…

Noach van der Meer (II), after Simon Fokke, 1752 - 1822