Found:


Twee rustende figuren bij de ruïne…

Noach van der Meer (II), after Daniël Dupré, 1785

Gedenkteken voor Jan Nieuwenhuyzen

Noach van der Meer (II), after Jacques Kuyper, after Charles Joseph François Sigault, after Hendrik Lageman, 1806 - 1808

Kerkinterieur

Noach van der Meer (II), 1751 - 1822

Gedenkteken voor Henricus van…

Noach van der Meer (II), in or after c. 1805

Portret van David van Gesscher

Noach van der Meer (II), after Maas van Altena, 1791