Gezicht op 's-Hertogenbosch, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Rees, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Amersfoort, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Naarden, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Wijk bij Duurstede, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Sint-Andries, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Woerden, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Emmerik, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Maastricht, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Doesburg, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Grave, 1672

frères Moreau, after Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903