De huwelijksfuik: allegorie op het…

Salomon Savery (attributed to), after Adriaen Pietersz. van de Venne, 1655

Allegorie op de Vrede van Munster,…

Salomon Savery, after David Vinckboons (I), 1648

Rechtspraak van graaf Willem III

Salomon Savery (possibly), 1610 - 1678

Vertoning van het Ontwapenen van…

Salomon Savery, after Isaac Isaacsz, 1649

Tamboerijn spelende man

Salomon Savery (attributed to), 1610 - 1665

De reis van Willem Ysbrantsz.…

Salomon Savery (possibly), 1625 - 1629