Found:


Portret van een onbekende man

Pierre Petit, c. 1855 - c. 1865, photograph, RP-F-2003-159

Portret van een onbekende man

Pierre Petit (attributed to), c. 1855 - c. 1865, photograph, RP-F-2003-165

Portret van een onbekende vrouw

Pierre Petit, c. 1855 - 1859, photograph, RP-F-2003-164

Paviljoen Denon van het Louvre

Édouard Denis Baldus, c. 1857, photograph, RP-D-1996-1-143

Arabisch raam in Jeruzalem

Auguste Salzmann, 1856, photograph, RP-F-2005-107-243

Ovaal portret van een onbekende…

Pierre Petit, c. 1855 - c. 1865, photograph, RP-F-2003-161

Portret van een zittende vrouw

Charles Reutlinger, 1854, photograph, RP-F-2009-122

Ruïnes van de oude ommuring van…

Félix Teynard, 1851 - 1854, photograph, RP-F-1994-20

Paviljoen Turgot van het Louvre

Édouard Denis Baldus, c. 1857, photograph, RP-D-1996-1-141

Ommuring van de tempel in Jeruzalem

Auguste Salzmann, 1856, photograph, RP-F-2005-107-241