Found:


William V, Prince of Orange, on…

anonymous, c. 1775 - c. 1800, NG-NM-6307

Wandarm van verguld lindehout met…

anonymous, c. 1755 - c. 1770, furniture, BK-1980-26-B

Vuursteenpistool

Barend Penterman, c. 1720, flintlock pistol, NG-2002-23-155-A

Vuursteenpistool

Koninklijke Geweerfabriek Culemborg, c. 1790, flintlock pistol, NG-2002-23-180-A

Vuursteenzakpistool

Godefroi Corbeau (I), 1730 - 1740, flintlock pistol, NG-2002-23-165-B

Vuursteenpistool/ vuursteengeweer

Barend Penterman, 1710 - 1720, flintlock pistol, NG-2002-23-150

Militair vuursteenpistool

Frans Delahaye, 1705 - 1710, flintlock pistol, NG-2002-23-141-B

Vuursteen gordelpistool

Lambertus Michaelis Thone, c. 1780, flintlock pistol, NG-2002-23-176

Vuursteenpistool

Westerhof, 1720 - 1740, flintlock pistol, NG-2002-23-163-A

On display in room 0.12

Vuursteenpistool

Willem Nacken, c. 1730, flintlock pistol, NG-2002-23-164-B