Rinaldo en Armida

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-00-384

Paneelvulling met offerende putti

Bernard Picart, 1725, drawing, RP-T-1951-101

Paneelvulling met putti met…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-99

Vuurdoop der Perzen

Bernard Picart, 1727, drawing, RP-T-1887-A-1372

Paneelvulling met fluitspelende…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-94

Ontwerp voor een mansportret in…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-78

Nederlandse Republiek ontvangt de…

Bernard Picart, 1695 - 1700, drawing, RP-T-1893-A-2788

Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, after Jan Luyken, 1728, drawing, RP-T-00-1806

Paneelvulling met putti die gedode…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-98

Paneelvulling met masker en twee…

Bernard Picart, 1683 - 1733, drawing, RP-T-1951-93