Koning Josia laat het wetboek aan…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1600 - 1652, print, RP-P-OB-5937

Koning Josia verwoest de tempels…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1600 - 1652, print, RP-P-OB-5941

Orpa verlaat Ruth en Naomi

Philips Galle, after Adriaan de Weerdt, 1600 - 1652, print, RP-P-1904-3508

Maria en de apostelen rouwen om…

Philips Galle (attributed to workshop of), after Jan van der Straet, 1547 - 1612, print, RP-P-1904-907

Portret van Martinus Donck

Philips Galle (attributed to workshop of), 1604 - 1608, print, RP-P-1906-2437

Portret van Alardus van Amsterdam

Philips Galle (attributed to workshop of), after Jacob Cornelisz van Oostsanen, 1604, print, RP-P-1912-726

Izebel belooft koning Achab Nabots…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1600 - 1652, print, RP-P-OB-102.495

Izebel laat brieven naar de oudsten…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1600 - 1652, print, RP-P-OB-102.496

Izebels lichaam wordt door de…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1600 - 1652, print, RP-P-OB-102.497

Achab toont berouw na de vloek van…

Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1601 - 1652, print, RP-P-OB-103.444