Drie putti rond een medaillon

Simon Fokke, 1722 - 1784, print, RP-P-OB-50.855

Bal der Europese vorsten, 1742

Simon Fokke, 1742 - 1744, print, RP-P-OB-50.814

Voorval aan de Langebrug te…

Simon Fokke, 1725 - 1784, print, RP-P-OB-78.943

Putto lauwert een krijgsheer

Simon Fokke, 1722 - 1784, print, RP-P-1911-2990

Wonderlijke ziekte van weeskinderen…

Simon Fokke, 1725 - 1784, print, RP-P-OB-78.944

Het ontzet van Leiden, 1574

Simon Fokke, 1776, print, RP-P-OB-79.605

Processie met het St. Nicolaasbeeld…

Simon Fokke (attributed to), 1722 - 1784, print, RP-P-OB-78.477

Dood van Floris III, 1190

Simon Fokke, 1722 - 1750, print, RP-P-OB-78.084

Luiaard

Simon Fokke, after Aert Schouman, 1722 - 1784, print, RP-P-OB-50.741

Mislukte aanslag op Amersfoort

Simon Fokke, 1722 - 1784, print, RP-P-2008-679