Found:


Portret van Louise Henriëtte,…

Crispijn van den Queborn, 1640, print, NG-587

Portret van Maurits, prins van…

Crispijn van den Queborn, 1624 - 1652, print, RP-P-OB-104.223

Portret van Willem I, prins van…

Crispijn van den Queborn, 1639, print, RP-P-OB-103.923

Portret van Willem I, prins van…

Crispijn van den Queborn, 1623, print, RP-P-OB-103.926

Portret van Juliana, gravin van…

Crispijn van den Queborn, 1625, print, RP-P-OB-73.356

Portret van Louise de Coligny

Crispijn van den Queborn, c. 1586 - c. 1629, print, RP-P-1962-263

Portret van Frederik Hendrik, prins…

Crispijn van den Queborn, 1624 - 1652, print, RP-P-OB-104.312

Portret van Maria Henrietta Stuart,…

Crispijn van den Queborn, after Gerard van Honthorst, 1649, print, RP-P-OB-104.429

Portret van Maurits, prins van…

Crispijn van den Queborn, 1612 - 1642, print, RP-P-1892-A-16735

Portret van Filips Willem, prins…

Crispijn van den Queborn, 1624 - 1652, print, RP-P-OB-104.082