Found:


Hoofd van Jantien Klinker, van…

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, in or before c. 1875 - in or before c. 1892, drawing, RP-T-1911-6

Blinde borstelmaker

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1890, drawing, RP-T-1911-27

Werkman in de katoenververij

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-31

Fabrieksjongen aan het werk, op de…

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-59(R)

Krabber

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-67

De krabbers in de katoenververij

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-40

Blinde borstelmaker

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-26

Fabrieksjongen die een machine…

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-56(R)

Zaal in een blindeninrichting

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1868 - 1892, drawing, RP-T-1911-28

In de katoenververij

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, c. 1868 - c. 1892, drawing, RP-T-1911-46