Figure of a woman riding a bull

Königliche Porzellan Manufaktur, 1909, figure, BK-1973-32

Vase with jasmin and panels

Königliche Porzellan Manufaktur, 1911, vase, BK-1975-36

Vaas met polychrome decoratie van…

N.V. Plateelbakkerij Zuid-Holland, c. 1915, vase, BK-1972-103

Herdenkingsbord "Revolutie november…

anonymous, 1918, plate (dishes), NG-1972-12-C

Vaas met groengele lusterglazuur

St. Lukas, c. 1915, vase, BK-1972-102

Vaas met blauwe lusterglazuur

St. Lukas, c. 1915, vase, BK-1972-101

Vaas beschilderd met vissen en…

St. Lukas, c. 1915, vase, BK-1980-153

Hou'en trouw aan kroon en troon…

Petrus Regout & Co., 1918 - 1919, NG-1982-3