Kees Brusse

Eddy Posthuma de Boer, 1950 - 2000, contact print, NG-2008-20-A

Kees Brusse

Eddy Posthuma de Boer, 1950 - 2000, contact print, NG-2008-20-B

Andrea Domburg

Eddy Posthuma de Boer, 1950 - 2000, contact print, NG-2008-23-B

Hester Heinemeijer

Annelies Romein, 1953, contact print, NG-2006-55-257(R)

Anne Merle Heinemeijer

Annelies Romein, 1961, contact print, NG-2006-55-273(V)

De familie Steinmetz

Annelies Romein, 1946 - 1958, contact print, NG-2006-55-130

Cabaretiers Wim Sonneveld, Wim Kan,…

Annelies Romein, 1955 - 1958, contact print, NG-2006-55-201(R)

Veere en Sloten

Annelies Romein, 1946 - 1948, contact print, NG-2006-55-161(V)

Manja van Wijnkoop

Annelies Romein, 1950 - 1955, contact print, NG-2006-55-300(V)

Een moeder met baby van de familie…

Annelies Romein, 1947 - 1948, contact print, NG-2006-55-55(R)