Portret van Dulrahman (Sidul)

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-18

Portret van Ngadari

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-19

Portret van Ben de Lizer

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-7

Portret van Sineng

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-24

Portret van Frank Salden

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-12

Portret van Mohamed Nur

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-21

Portret van Jos van Arcken

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-1

Portret van Dolf Winkler

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-15

Portret van Han de Bruïne

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-4

Portret van Henk Wiersma

Jan Banning, 2001 - 2003, photograph, NG-2011-21-13