Found:


Gosso Ludigman, zesde potestaat van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.643

Dibbaldus Segon, zesde prins der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.614

Achior vastgebonden aan een boom

Pieter Feddes van Harlingen, 1615, print, RP-P-1887-A-11800

Ulrich I, eerste graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.603

Begrafenis van Willem Lodewijk,…

Pieter Feddes van Harlingen, 1620, print, RP-P-OB-76.417

Gale Hania, Sytse Dekama en Odo…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.648

Adelbricus van Adelen, derde…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.640

Johannes

Pieter Feddes van Harlingen, 1611 - 1623, print, RP-P-1919-1934

Juw Dekama, laatste potestaat van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, print, RP-P-OB-50.650

Marcus

Pieter Feddes van Harlingen, 1611 - 1623, print, RP-P-1919-1932