Rosenlauigletscher Wetter-Well-&-…

Giorgio Sommer, after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-24

Gezicht op een trein hoog in de…

Giorgio Sommer (attributed to), after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-18

Gezicht op de bergen Eiger, Mönch…

Giorgio Sommer (attributed to), after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-21

Gezicht op de ruïnes van het huis…

Giorgio Sommer (attributed to), 1867, photograph, RP-F-F17004

Gezicht op de ruïnes van het huis…

Giorgio Sommer (attributed to), 1867, photograph, RP-F-F17002

Grimsel

Giorgio Sommer, after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-17

Gezicht op de Alpen

Giorgio Sommer (attributed to), after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-16

Colosseum in Rome

Giorgio Sommer (attributed to), 1860 - 1880, photograph, RP-F-00-1218

Zermatt, Cornergrat Panorama

Giorgio Sommer, after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-22

Lago Maggiore, Isola Bella e Isola…

Giorgio Sommer, after 1903 - c. 1906, photograph, RP-F-2007-6-19