Found:


Portret van een onbekende man

anonymous, c. 1840 - c. 1860, photograph, RP-F-F14584

Portret van een onbekende jonge…

anonymous, 1840 - 1860, photograph, RP-F-F14479-A

Willem II (1792-1849), koning der…

Louis Henri de Fontenay (attributed to), c. 1840, miniature (painting), SK-A-1959

Portret van een onbekende jonge…

anonymous, c. 1855 - c. 1870, photograph, RP-F-F14713-A

Portret van een onbekende…

anonymous, 1840 - 1860, photograph, RP-F-F14356-A

Portret van een onbekende zittende…

anonymous, 1859, photograph, RP-F-F14715-A

Georg Albrecht Diederichs…

anonymous, c. 1810, miniature (painting), SK-A-2175

Portret van een onbekende man

anonymous, c. 1855 - c. 1870, photograph, RP-F-F14716-B

Groepsportret van leden van de…

Eduard Isaac Asser, 1850, photograph, RP-F-AB12286