Found:


Man met roemer en tabak

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, after Frans van Mieris, after Johannes Arnoldus Boland, print, RP-P-OB-73.706

Groteske figuur in de vorm van een…

anonymous, after Arent van Bolten, print, RP-P-2004-18

Gezicht op een landweg naar het…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, after Abraham Johannes Couwenberg, print, RP-P-1904-1409

Twee grotesken, naar links lopend

anonymous, after Arent van Bolten, print, RP-P-2004-20

Twee grotesken

anonymous, after Arent van Bolten, print, RP-P-2004-22

Familiekiekje

Johann Wilhelm Kaiser (I), print, RP-P-OB-55.436

Twee vechtende groteske figuren

anonymous, after Arent van Bolten, print, RP-P-2004-25

Martin Engelbrecht

Franz Seraph Hanfstaengl, after Anthony van Dyck, print, RP-P-1906-864