Emmaüsgangers

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1582 - 1586, print, RP-P-1892-A-17549

Heilige Begga

Adriaen Collaert, 1570 - 1618, print, RP-P-1907-30

Heilige Geertrui

Adriaen Collaert, 1639 - 1706, print, RP-P-1907-28

Januari en februari

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1578 - 1582, print, RP-P-1886-A-10356

December: Jozef en Maria worden…

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1585, print, BI-1933-176-2

Maart en april

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1578 - 1582, print, RP-P-1886-A-10357

Landschap met obelisk

Adriaen Collaert, after Hendrick van Cleve, 1587, print, RP-P-1904-1758

Januari: Jozef wordt door een engel…

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1585, print, BI-1933-176-3

September: Christus vertelt de…

Adriaen Collaert, after Hans Bol, 1585, print, BI-1933-176-11

Twee vogels in een landschap

Adriaen Collaert, 1598 - 1618, print, RP-P-1892-A-17430