Gezicht op bloembollenvelden

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-55

Gezicht op op de Lingerzijde te…

anonymous, 1907 - 1930, photograph, RP-F-2005-52

Gezicht in een bos, met links op de…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-21

Gezicht op het landhuis nieuwe…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-10

Bloeiende plant in een interieur,…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-35

Gezicht op de markt van Hoorn, met…

anonymous, 1907 - 1930, photograph, RP-F-2005-47

Een hut in de sneeuw, met vijf…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-66

Portret van twee meisjes met…

anonymous, 1907 - 1930, photograph, RP-F-2004-3

Portret van een meisje, mogelijk…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-8

Een rood bloeiende struik in een…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930, photograph, RP-F-2000-21-17