Found:


Portret van Aron-Eliazer Cohen,…

Anthonie Willem Hendrik Nolthenius de Man, 1820, print, RP-P-1993-328

Geopend venster

Theo Kurpershoek, 1924 - 1998, print, RP-P-2006-693

Scrapbook

Robert Jasper Grootveld, c. 1955 - c. 1970, photograph, NG-2017-2

Zelfportret

Theo Kurpershoek, 1924 - 1998, print, RP-P-2017-2456-12

Ways of seeing. Hoofdstuk 5

Hans Zoete, c. 1958 - in or before 2000, RP-T-2010-43-1634

Boomstudie

Joop Sjollema, 1910 - 1990, drawing, RP-T-1976-53

Harmonia en Cadmus

Jeanne Bieruma Oosting, c. 1940 - c. 1945, print, RP-P-1982-816

Apollo en Daphne

Jeanne Bieruma Oosting, c. 1940 - c. 1945, print, RP-P-1982-810