Found:


Spice box

anonymous, c. 1600, BK-NM-4313

On display in room 0.7

Tekenakademie te Middelburg

George Kockers, 1779 - 1790, award medal, NG-VG-6-11

Bloei van de zeevaart

anonymous, 1603, jeton, NG-VG-3-946

Sluiting van het Twaalfjarig…

anonymous, 1609, jeton, NG-VG-3-1012

Oproer te Utrecht

anonymous, 1613, jeton, NG-VG-3-1044

Inname van Sluis met haven en…

anonymous, 1604, jeton, NG-VG-3-962

Vergaan van de Spaanse armada

anonymous, 1588, jeton, NG-VG-3-699

Aansporing tot voorzichtigheid bij…

Johannes Looff, 1647, jeton, NG-VG-3-1205

Overwinning op de vloot van…

anonymous, 1603, jeton, NG-VG-3-938

Expansie van de zeevaart

anonymous, 1596, jeton, NG-VG-3-815