Inhuldiging van Willem V, prins van…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1766, history medal, NG-VG-1-2666

Eeuwfeest van het gereformeerde…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1757, history medal, NG-VG-1-2599

Inhuldiging van Willem V als…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1766, NG-VG-1-2676

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1766, history medal, NG-VG-1-2667

Huwelijk van Willem V met…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1767, history medal, NG-VG-1-2683-A

Bezoek van prinses Anna aan Maria…

Gerrit van Moelingen (I), 1754, history medal, NG-VG-1-2589

Bataafsch Genootschap van…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1779, award medal, NG-VG-1-2811

Huwelijk van Willem V met…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1767, history medal, NG-VG-1-2685

Huwelijk van Willem V met…

Gerrit van Moelingen (I) (possibly), 1767, history medal, NG-VG-1-2683