Found:


The Rape of a Sabine Woman

Giambologna (after), Giambologna (rejected attribution), c. 1600 - c. 1625, figure, BK-16938

Gnarled Trees near the Water

Roelant Savery, 1605 - 1639, print, RP-P-1878-A-1543

Jas of rok van verkleurd…

anonymous, c. 1785 - c. 1790, BK-NM-4457

Altaar van de Rooms Katholieke kerk…

anonymous, c. 1625 - c. 1650, furniture, BK-BFR-417

Lampetkan met deels geribde buik,…

anonymous, c. 1710 - c. 1740, BK-1955-413

Mannenfiguur met steek op zijn…

anonymous, c. 1770 - c. 1800, BK-1955-415