Portret van Johan Maurits, graaf…

Christiaan Hagen, after Jan de Baen, c. 1663 - 1695, print, RP-P-OB-55.616

Portret van Henri de Latour…

Christiaan Hagen, c. 1635 - 1695, print, RP-P-1910-4328

Portret van Georg Friedrich, prins…

Christiaan Hagen, c. 1663 - 1695, print, RP-P-1944-920

Portret van Heinrich Johann, graaf…

Christiaan Hagen, c. 1635 - 1695, print, RP-P-1908-3859

Ruiters en voetvolk bij een…

Christiaan Hagen, c. 1663 - 1695, print, RP-P-OB-55.630

Portret van Philibert van Chalon

Christiaan Hagen, c. 1635 - 1695, print, RP-P-OB-55.609

Portret van Martin Birrius

Christiaan Hagen, 1663, print, RP-P-1905-4450

Portret van Carl Gustaf Wrangel

Christiaan Hagen, c. 1663 - 1695, print, RP-P-1911-3017

Portret van Willem Adriaan, graaf…

Christiaan Hagen, c. 1635 - 1695, print, RP-P-OB-55.612

Portret van Christoph Bernhard von…

Christiaan Hagen, in or after 1650 - 1695, print, RP-P-OB-55.607