Portret van Charles James Fox

Christian Gottfried Zschoch, 1818 - 1832, print, RP-P-1999-175

Christian ontvangt de vetebrief

Christian Gottfried Zschoch, after Johann David Schubert, 1785 - 1833, print, RP-P-OB-56.235

Portret van Carl Gottlob Küttner

Christian Gottfried Zschoch, after Johann Friedrich August Tischbein, 1785 - 1833, print, RP-P-1915-1092

Portret van Ludwig Gleim

Christian Gottfried Zschoch, after Johann Heinrich Ramberg, 1785 - 1833, print, RP-P-1915-1088

Portret van kunstenaar Peter Paul…

Christian Gottfried Zschoch, 1818 - 1832, print, RP-P-1907-1358

Gustav vlucht uit Ornäs met een…

Christian Gottfried Zschoch, after Johann David Schubert, 1785 - 1833, print, RP-P-OB-56.236

Portret van Christian Hirschfeld

Christian Gottfried Zschoch, 1818 - 1832, print, RP-P-1915-1089

Portret van Moritz August von…

Christian Gottfried Zschoch, 1818 - 1832, print, RP-P-1915-1093

Portret van Ludwig Gleim

Christian Gottfried Zschoch, after Johann Heinrich Ramberg, 1785 - 1833, print, RP-P-1915-1087

Portret van Friedrich Gottlieb…

Christian Gottfried Zschoch, 1818 - 1832, print, RP-P-1915-1090