Imado in Asakusa

Utagawa Kuniyoshi, 1831 - 1835, print, RP-P-1956-726

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, 1847, print, AK-MAK-916

Vrouw bij een haven

Utagawa Kuniyoshi, 1830 - 1835, RP-P-1958-498

Kintaro worstelend met karper

Utagawa Kuniyoshi, 1834 - 1838, print, RP-P-1964-813

Nissaka tot Hamamatsu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, print, AK-MAK-906

Langoustine en kleine vissen

Utagawa Kuniyoshi, 1828 - 1832, print, RP-P-1980-9

Nichiren bidden voor regen op de…

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, print, RP-P-1956-716

Vrouw met klok

Utagawa Kuniyoshi, 1832, RP-P-1958-494

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, print, RP-P-1956-806

De laatste aanval van de Kusunoki…

Utagawa Kuniyoshi, 1847, print, RP-P-1984-2