Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, print, RP-P-1983-391

De generaal Minamoto no Yoshiie

Yashima Gakutei, 1825, print, RP-P-1991-541

De kapitein-luitenant ter zee Takeo…

Kobayashi Kiyochika, 1904, print, RP-P-1983-163

Het zwaard kogarasumaru van de…

Katsushika Hokusai, 1890 - 1900, print, RP-P-1991-477

Vrouw met zwaard tijdens de nacht

Kunisada (I) , Utagawa, 1833, RP-P-1958-471

Man met zwaard tijdens de nacht

Kunisada (I) , Utagawa, 1833, RP-P-1958-472

Onoe Kikugorô II in de rol van…

Ukiyo Shigekatsu, 1820, print, RP-P-1958-570

Ichikawa Danjûrô VII en Segawa…

Katsukawa Shuntei, 1819, RP-P-1958-543

Schrijven man in zwarte kimono

Keisai Eisen, 1825 - 1829, RP-P-1958-538

Ichikawa Danjûrô VII trekt zijn…

Toyokuni (II) , Utagawa, 1828, print, RP-P-1958-487