Interieur van de fermenteerschuur…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-34

Gezicht op Battak Kampong Poeloe…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-45

Olifantenjacht, Sumatra (Serdang…

Stafhell & Kleingrothe, c. 1890 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-50

Bloeiende koffiebomen, Sumatra…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-41

Gezicht langs de Bloemeis rivier,…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-38

Gezicht op de zaaivelden met…

Carl J. Kleingrothe, c. 1895 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-28

Clearing jungle for a plantation in…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-26

Europees kerkhof te Padang en een…

anonymous, 1930 - 1939, photograph, NG-2007-39-23

Tabak in de droogschuur, Medan…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-31

Gezicht langs de Belawan rivier,…

Carl J. Kleingrothe, c. 1885 - 1900, photograph, RP-F-2003-102-39