Found:


Visioen van de maagd Maria en de…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-18

Sterfbed van de Heilige Hyacinthus…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-9

Gebed bij een tombe van de Heilige…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-16

Miraculeuze genezing van een blinde…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-17

Miraculeuze genezing van een…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-15

Miraculeuze genezing van twee…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-12

Presentatie van een jong kind aan…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-10

Verschijning van de Heilige…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-13

Heilige Hyacinthus van Polen…

Johann Sadeler (I) (possibly), 1595 - 1600, print, RP-P-OB-7653-11

Rivierlandschap met eiland en ronde…

Johann Sadeler (I) (possibly), after Paul Bril, after Lodewijk Toeput, 1593, print, RP-P-OB-7649