Found:


Gezicht op het Willige Rasphuis te…

Simon Fokke, after Jan de Beijer, 1760 - 1782, print, RP-P-AO-26-6-1

Gezicht op de Munttoren te…

Simon Fokke, after Jan de Beijer, 1760 - 1783, print, RP-P-1921-298

Zittingneming van Willem V in de…

Simon Fokke, 1771, drawing, RP-T-00-1622

Ontwerp voor de titelprent van De…

Simon Fokke, 1730 - 1739, drawing, RP-T-1948-297

Paleis Honselaarsdijk wisselt van…

Simon Fokke, 1754, drawing, RP-T-00-1588

Turfschip van Breda, 1590

Simon Fokke, 1753, drawing, RP-T-00-1558

Opstandige scheepsbemanning te…

Simon Fokke, 1722 - 1784, drawing, RP-T-00-1579

Plundering van de Remonstrantse…

Simon Fokke, 1722 - 1784, drawing, RP-T-00-1576

Begrafenis van Jacob van Heemskerck…

Simon Fokke, 1722 - 1784, drawing, RP-T-00-1573

Brave daad van de raadsheer Crassus

Simon Fokke, c. 1722 - c. 1784, drawing, RP-T-1921-57