Groepsportret van vijf mannen, drie…

Christoph Martin Wieland, 1898, photograph, RP-F-2008-77

Gezicht op een houten huis (met…

anonymous, 1870 - 1900, photograph, RP-F-2007-431

Portret van Elisabeth Catharina…

anonymous, c. 1850 - c. 1860, photograph, RP-F-1999-148

Groepsportret van veertien vrouwen…

anonymous, c. 1880 - 1910, photograph, RP-F-2007-414

Portret van een meisje voor een…

anonymous, 1860 - 1900, photograph, RP-F-2008-85

Portret van een jongeman, staand…

anonymous, 1860 - 1900, photograph, RP-F-2008-60-1

Groepsportret van twee mannen, twee…

anonymous, 1890 - 1920, photograph, RP-F-2007-439-2

Twee vrouwen in een landschap

anonymous, c. 1890 - c. 1910, photograph, RP-F-2007-258

Gezicht op een houten huis met…

anonymous, c. 1880 - 1910, photograph, RP-F-2007-409

Kind met hond staand in een veld…

anonymous, c. 1870 - c. 1910, photograph, RP-F-2009-140