Gezicht op Florence (rechterdeel)

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1200

Gezicht op Florence, bestaande uit…

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1201

Gezicht op Florence (linkerdeel)

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1198

Gezicht op Florence (middelste…

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1199

Gezicht op Florence, bestaande uit…

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1197

Gezicht op Florence (middelste…

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1195

Gezicht op Florence (rechterdeel)

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1196

Gezicht op Florence (linkerdeel)

Francesco Rosselli (copy after), 1879 - 1949, print, RP-P-2018-1194