Found:


Terrine met deksel, op…

anonymous, c. 1760 - c. 1790, tureen, BK-NM-2639

Terrine met deksel, beschilderd met…

anonymous, c. 1760 - c. 1780, tureen, BK-NM-2638

Terrine met deksel, beschilderd met…

anonymous, c. 1750 - c. 1780, tureen, BK-15134

Terrine, beschilderd met een…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, c. 1778 - c. 1782, tureen, BK-1986-5

Round deksel with peony sprays

anonymous, c. 1700 - c. 1750, lid, AK-RBK-1975-117-B

Tureen and stand

Manufactuur Oud-Loosdrecht, c. 1778 - c. 1782, tureen, BK-1966-149-A

On display in room 0.10

Tureen and stand

Manufactuur Oud-Loosdrecht, c. 1778 - c. 1782, tureen, BK-1953-58-A

On display in room 0.10

Terrine, beschilderd met…

anonymous, c. 1775 - c. 1820, tureen, BK-NM-2660

Terrine van veelkleurig…

Drie Posteleyne Astonne, c. 1760 - c. 1800, tureen, BK-NM-13339-B

Covered bowl with powder blue and…

anonymous, c. 1700 - c. 1724, bowl, AK-NM-6921-D